گجت های جدید ruffs و stu !

گجت های جدید ruffs و stu !

ویژگی های جدید 2 سوپر قهرمان در براول استارز

گجت های جدید ruffs و stu !
گجت های جدید ruffs و stu !
آنها در حال حاضر در فروشگاه و در جعبه موجود هستند!

    Ruffs: او درخواست پشتیبان گیری می کند و یک حمله هوایی به نزدیکترین دشمن می فرستد و با هر ضربه در یک منطقه وسیع در اطراف هدف ، 700 خسارت وارد می کند.
    استو: سوپر بعدی او می تواند از دیوارها عبور کند و باعث شود تکه های دیوار به سمت دشمنان آن طرف پرواز کند. هر قطعه 500 ضربه به حریفان وارد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.